Room

ห้องพัก

 

Room

Garden Wing

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 4,500.-/คืน

 

Mountain Wing

Room

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 4,500.-/คืน

 

River Wing

Room

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 6,000.-/คืน

 

Villa Wing

Room

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 6,000.-/คืน

 

Room

Garden Suite

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 6,500.-/คืน

 

Room

Mountain Suite

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 6,500.-/คืน

 

River Suite

Room

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 10,000.-/คืน

 

Family House

Room

ห้องสำหรับ 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 15,000.-/คืน

 

Team Plus
Delux Room

Room

ห้องสำหรับ 16 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

เตียงเสริม
เด็ก 0-4 ปี ฟรี
5-8 ปี พักกับผู้ปกครองค่าใช้จ่าย 200.-
9 ขวบ ต้องเสริมเตียง พร้อมอาหารเช้า 800.-

ฟรี

ไวไฟ           น้ำดื่ม 2 ขวด 
ชา กาแฟ      จักรยาน     
พายเรือ       ปีนบ้านต้นไม้     
สระว่ายน้ำ

ราคา 24,000.-/คืน

 

Contact us

ข้อมูลติดต่อ

89 หมู่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190

 Tel. 084-074-9443